Klub AJA dziś - innowacja pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 1468
Od 1 września 2019 roku Klub AJA funkcjonuje jako innowacja pedagogiczna "Klub AJA - szkolne centrum dobrych praktyk". Od początku swojego istnienia miejsce to zawsze skupiało uzdolnioną artystycznie młodzież. Kolejni nauczyciele Klubu: Pani prof. Anna Ostrowska, Pan prof. Mariusz Borkowski także obecny opiekun Pan prof. Mariusz Suwiński zawsze dbali o to, żeby oferta zajęć w Klubie była zróżnicowana i obejmowała swoim zasięgiem jak największą grupę młodzieży. Wspomniana innowacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu naszych uczniów, dla których śpiew, gra na instrumentach, teatr czy działalność społeczna stanowi bardzo istotny element w samorozwoju. W ramach innowacji w Klubie prowadzone są bowiem zajęcia o zróżnicowanym charakterze:
- chór szkolny
- warsztaty wokalne dla solistów
- koło teatralne
- zespół muzyczny. 
Klub AJA stał się również bazą dla Samorządu Uczniowskiego i Sztabu WOŚP Konopnicka. Organizowane przez młodzież skupioną w klubie imprezy takie jak: koncerty, wieczory poetycko-muzyczne, spektakle teatralne, kolejne finały WOŚP, przedsięwzięcia realizowane przez Samorząd Uczniowski spotykają się z pozytywnym odbiorem społeczności szkolnej. Bardzo ważne jest także to, że Klub kreuje w ten sposób młodzieżowych liderów i animatorów życia szkoły. "
 
Migawki z działań Klubu AJA
Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 1, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 2, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 3, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 4, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 5, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 6, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 7, Migawki z działań Klubu AJA, foto nr 8,